Am Wythnos Ffoaduriaid

Wythnos Ffoaduriaid 2021: Ni allwn gerdded ar ein pennau ein hunain

Mae Wythnos Ffoaduriaid 2021 rhwng 14-20 Mehefin – ac eleni rydym yn ymestyn y dathliadau i fis Gorffennaf. Gall unrhyw un gymryd rhan trwy drefnu neu fynychu digwyddiad neu weithgaredd.

Mae Wythnos Ffoaduriaid yn rhaglen o weithgareddau celfyddydol, diwylliannol ac addysgol ledled y DU i ddathlu cyfraniad ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn y DU a meithrin cysylltiadau rhwng cymunedau.

Mae digwyddiadau’r gorffennol wedi cynnwys gwyliau celfyddydol, arddangosfeydd, dangosiadau ffilm, perfformiadau theatr a dawns, cyngherddau, twrnameintiau pêl-droed a sgyrsiau cyhoeddus, yn ogystal â gweithgareddau creadigol ac addysgol mewn ysgolion.

Thema 2021 yw ‘Ni Allwn Gerdded ar ein Pennau ein Hunain’, wedi’i ysbrydoli gan ddyfyniad o araith eiconig Martin Luther King ‘Mae Gen i Freuddwyd’ lle mae’n egluro bod y frwydr dros hawliau a pharch yn mynd ymhellach na ras. Mae’r thema hon yn gofyn i ni ystyried ein cydgysylltiad – bod lles pob un ohonom yn dibynnu ar les eraill.

Pam mae Wythnos Ffoaduriaid yn bodoli?

Trwy raglen o ddigwyddiadau celfyddydol, diwylliannol, addysgol a chwaraeon, mae Wythnos Ffoaduriaid yn darparu llwyfan i geiswyr lloches a ffoaduriaid gael eu gweld, eu clywed a’u gwerthfawrogi – ac mae’n arddangos talent ac arbenigedd y gymuned ffoaduriaid.

Mae Wythnos Ffoaduriaid yn galluogi pobl o wahanol gefndiroedd i gysylltu a dod o hyd i dir cyffredin, yn ogystal ag annog dealltwriaeth o pam mae pobl yn cael eu dadleoli a’r heriau sy’n eu hwynebu wrth geisio lloches.

Yn y pen draw, gweledigaeth Wythnos Ffoaduriaid yw meithrin diwylliant o groeso yn y DU a chefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches i allu byw a ffynnu mewn cymunedau diogel, cynhwysol a gwydn.

Dathlu Wythnos Ffoaduriaid yng Nghymru

Mae nifer o weithgareddau cyffrous yn cael eu cynnal yng Nghymru i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid, gyda digwyddiadau ychwanegol ym mis Gorffennaf. Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau eleni, ewch i: www.refugeeweek.org.uk/in-your-area/wales

Cymerwch Ran

Mae llwyth o gyfleoedd gwych i chi a’ch sefydliad gymryd rhan mewn dathliadau Wythnos Ffoaduriaid.

Beth am ystyried…

Trefnu digwyddiad – llenwch y ffurflen gyswllt i roi gwybod i ni am fanylion y digwyddiad rydych chi’n ei drefnu. Byddwn yn gwneud ein gorau i’w hyrwyddo a’i ychwanegu at galendr Wythnos Ffoaduriaid Cymru.

Cymryd rhan mewn digwyddiad neu arddangosiad sy’n cael ei gynnal gan grŵp arall – cysylltwch â ni i roi gwybod am eich diddordebau a sgiliau a byddwn ni’n eich helpu i ddod o hyd i grŵp perthnasol.