About the event

Mae ein drws ar agor i’r holl gymuned – dewch i ddysgu am yr hyn rydym yn ei wneud, sgwrsiwch gydag eraill o’ch cymuned gyda choffi, te a chacennau!

  • Bydd Cydweithrediad Aurora Trinity yn cynnal Gweithdy Screenprinting
  • Bydd Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn cynnal eu grwp Rhiant a Phlentyn gyda Displaced People in Action
  • Bydd Bore Coffi Blend yn croesawu chi gyd gyda lluniaeth ysgafn a chacennau!
  • A bydd Space4U yn eich diddori ar eu stondin hwyl a llawn gwybodaeth!

Hwyl i’r teulu gyfan – Mae croeso i bawb!

Cysylltwch am fwy o wybodaeth ar 02921 321120 neu enquiries@trinitycentre.wales