About the event

Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnod Ffoaduriaid y Byd yn Abertawe ac i fwynhau dawnsio a barddoniaeth a grëwyd gan blant a phobl ifanc fel rhan o weithdai a dosbarthiadau sydd wedi bod yn cael eu cynnal yn Abertawe dros y chwe mis diwethaf, dan arweinyddiaeth Eric Ngalle Charles, Rebecca Scott a Shelley Isaac-Clarke, fel rhan o raglen datblygu celfyddydau Gwneud Noddfa

 

Amserlen:

Dawns Ballet

Rhannu Barddoniaeth

Bwyd a Sgwrsio

 

CROESO I bawb!

Cystyllwch a ni: rosie@wrc.wales 07377790619.