About the event

 Bydd y sesiwn hon yn nodi pam, a sut, mae PDC wedi creu ei Gynllun Cymrawd Cara PDC sydd newyddei lansio i gefnogi Ysgolheigion Syria sydd wedi’u dadleoli. Bydd Dr Cath Camps yn siarad â Kate
Robertson a fydd yn amlinellu uchelgeisiau rhaglen CARA Syria, a Wayne Morris a fydd yn rhannu rhaio’r heriau o sefydlu’r Cynllun. Bydd darpar Gymrodyr hefyd yn cynnig eu barn ar sut y bydd y Cynllun yn cynorthwyo eu gwaith parhaus fel ysgolheigion.

To register click here