About the event

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt, yn annog yr angen am undod fel cenedl i helpu i groesawu ac integreiddio ceiswyr lloches, ffoaduriaid ac ymfudwyr gyda’n cymunedau yng Nghymru. Mae’r Gweinidog yn amlinellu sut mae pob gweithred yn cyfrannu at ddod â ni’n agosach at fod yn Genedl Noddfa. Yn dilyn sgwrs y Gweinidog, bydd John Davies, Pennaeth Cynhwysiant a Chydlyniant, yn trafod dyhead Cenedl Noddfa ymhellach a bydd amser byr ar ddiwedd ei sgwrs i ateb unrhyw gwestiynau gan y gynulleidfa.

To register click here