About the event

Mae Siarad Gyda’n Gilydd yn weithdy creadigol sy’n partneru menywod sy’n ceisio noddfa yng Nghymru gyda menywod lleol. Mae’r prosiect yn dod â phobl ynghyd o wahanol gefndiroedd, ihyrwyddo cyfeillgarwch, dealltwriaeth ac integreiddio. Yn y cyflwyniad hwn, bydd Darlithydd acYmchwilydd Ysgrifennu Creadigol, Barrie Llewelyn yn siarad am y cynhesrwydd, y cyfeillgarwch a’r berthynas a ddaeth i’r amlwg yn ystod y prosiect ac yn cyflwyno ffilm fer lle mae rhai o’r cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn cyfarfod Siarad Gyda’n Gilydd. Wedi hynny, bydd Hyrwyddwr Ffoaduriaid PDC, Dr Mike Chick, yn ymuno â Barrie i ateb eich cwestiynau ynglŷn â sut mae mentrau o’r fath yn cynnig cyfleoedd dysgu trawsnewidiol i bawb sy’n cymryd rhan.

To register click here