About the event

Fel rhan o weithgareddau Wythnos Ffoaduriaid Prifysgol De Cymru, mae Cyngorrando ar brofiadau byw pobl a Ffoaduriaid Cymru yn gwahodd y gynulleidfa i worfodwyd i geisio diogelwch yng Nghymru. Bydd y digwyddiad hwn yn hysbysu gwrandawyr am y ffyrdd y mae ffoaduriaid yn cael eu cefnogi yng Nghymru, a sut mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn gweithio i sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn lle croesawgar i boblsy’n ceisio noddfa.