About the event

Bydd tri aelod o staff Cyngor Caerdydd yn rhannu eu hanes eu hunain – o ble maen nhw’n dod, eu profiadau wrth ddod i’r DU a’u bywydau nawr.

Lle i fenywod BAME drafod eu profiadau, heriau a’u cyflawniadau. Mae croeso i bawb. 10.30am, ar-lein dros MS Teams. Cadwch le yma. http://tiny.cc/ki9wtz